Beste inwoners,

 

*De dorpsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 januari j.l.

Dit is gebeurd met inachtneming van de zienswijzen antwoordnota.

Hierin is op een aantal punten rekening gehouden met de inbreng van een aantal inwoners.

 

*Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting voor

de uitwerking van de visie budget beschikbaar gesteld.

Hiermee wordt het opstellen van het herinrichtingsplan van de dorpsas gefinancierd alsmede het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van Haamstede centrum.

Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken bij ontwikkeling van deze plannen.

 

*Voordat daarmee wordt begonnen zal er eerst een uitgewerkt proces voorstel worden ontwikkeld in overleg met en voorgelegd voor aan de formele organen, zoals de Projectgroep en Stuurgroep, waarin de dorpsraad is vertegenwoordigd.

 

Dit alles moet er toe leiden dat half 2021 de spa de grond in kan.

Zodra we meer weten hoort u van ons.

RVS vaststelling dorpsvisie

Motie LSD

 

 

Bestuur Dorpsraad.