Ruiming van grafmonumenten op de begraafplaats in Burgh.

 

Op een dertigtal grafstenen zijn stickers geplakt die de bovengrondse ruiming van grafmonumenten aankondigen.

Enkele inwoners vroegen de dorpsraad om actie te ondernemen.

Navraag bij de gemeente leerde dat dit een ruiming betreft gebaseerd op de Wet op de lijkbezorging en gemeentelijke beheersverordening en zodoende  past in het

gemeentelijk beleid.Het betreft graven die vervallen zijn, dat kan bijvoorbeeld doordat rechthebbenden afstand hebben gedaan van de grafrechten omdat zij  geen prijs meer

te stellen op de instandhouding.

Het betreft hier individuele rechten en belangen van nabestaanden, zodoende ligt er geen taakvoor de dorpsraad.

De begraafplaats in Burgh krijgt hierdoor ook weer de nodige begraafcapaciteit

 

Wilt u meer informatie, richt u zich dan tot de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Via de servicelijn 0111-452111

 

De Dorpsraad.