Over de Dorpsraad

De dorpsraad Burgh-Haamstede e.o. is een stichting. De leden van het bestuur worden door de zittende bestuursleden benoemd. Getracht wordt het bestuur een afspiegeling te laten zijn van de diverse groeperingen binnen Burgh-Haamstede.

De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van de kern Burgh-Haamstede e.o binnen de gemeente Schouwen-Duiveland in de ruimste zin des woords.

De Stichting Dorpsraad Burgh-Haamstede e.o is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenken en de energiebelasting. Of een instelling een ANBI is wordt door de Belastingdienst bepaald. In verband hiermee is de dorpsraad verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren, zoals het fiscale nummer: 8074.10.639, de statuten, het beleidsplan, het beloningenbeleid en de jaarverslagen.

U vindt hier meer informatie.

De statuten vindt u hier

Het huishoudelijk reglement vindt u hier

Convenant Dorpsraden en Gemeente Schouwen-Duiveland hier

Het beleidsplan vindt u hier .

Het beloningenbeleid :

Stichting Dorpsraad Burgh-Haamstede e.o. is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in loondienst. Leden van het bestuur, leden van de werkgroepen en andere medewerkers ontvangen geen loon, salaris of vakantiegelden.

De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ( statuten artikel 5.9)

Verslagen

De verslagen over de activiteiten van de dorpsraad alsmede de financiële jaarverslagen vindt u hieronder:

Jaarverslagen:

Financieelverslag 2017

Financieelverslag 2018 (begroting)

Activiteiten 2017/2018

 

Bestuur

Het bestuur van de dorpsraad Burgh-Haamstede e.o is als volgt samengesteld:

Kees Veerhoek

 - 

Voorzitter

Kitty de Muynck

-

Penningmeester / interim
secretaris

Ton Hanse

 - 

Lid

Maarten van Strien

-

Lid

Barend Geskus

 - 

ICT beheerder 

     

Contact

U kunt met de Stichting Dorpsraad Burgh-Haamstede in contact komen via het secretariaat.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres:

 

Ring 23a

4328AG Burgh-Haamstede

Burgh-Haamstede, januari 2019